Blog > Komentarze do wpisu
Sens katastrof i nieszczęść nas spotykających ...

Bertha Dudde .. Objawienie Nr. 8387 z dnia 20.01.1963 przekazane nam według Jana 14,21 za pośrednictwem Wewnętrznego Słowa (Słowo prorocze na czasy obecne ... Nowe Objawienia)

Wskazówka na wiele nieszczęść przed końcem  ....

Jeszcze wiele nieszczęść przejdzie przez tą ziemię, ale trafią one zawsze jedynie bezpośrednio tych, którzy czerpać z nich będą korzyści dla swojej duszy, jeśli nie są oni jeszcze całkowicie zatwardziali ... Lecz na ich bliźnich będzie to wywierało jedynie krótkotrwałe wrażenie, dlatego i oni zostaną w inny sposób przez los ich nawiedzeni, bo Ja mam do dyspozycji wiele środków wychowawczych, które Ja muszę zastosować, jeśli nie chcę aby ludzie ci się zgubili i całkowicie w ręce Mego przeciwnika się dostali. Gdyż jest to już jak jakaś choroba, że oni prędzej spełnią wolę tego, który chce ich zguby, jak Moją, gdzie Ja chciałbym im tylko dopomóc .. aby mogli stać się pełni błogości ...

Moje mowy i upomnienia nie przynoszą wielu owoców, a więc muszą zostać zastosowane boleśniejsze środki, jeśli zawartość ich myśli ma się zmienić i ku Mnie się zwrócić. Dopiero życiowe położenie z którym oni sami już sobie nie dadzą rady może ich skłonić do tego aby się oni skierowali do Mnie ... Dopiero sytuacje, w których jakakolwiek pomoc wydaje się być niemożliwa mogą powodować że zaczną się oni modlić, że do Mnie  zawołają w duchu i w prawdzie. I jeśli nie są oni jeszcze całkiem zatwardziali i jeśli posiadją oni w sobie jeszcze iskierkę wiary w Boga i Stworzyciela, który jest wszechmogący i pełny miłości to zawołają do Mnie a Ja ich nie zawiodę, gdyż chodzi Mi jedynie o to, aby ich wiara we Mnie ... żywą była. Bo jedynie żywa wiara może dać im siłę przetrwania w każdej trudnej naziemskiej sytuacji. A ponieważ jest to czas końcowy to i czas ciężkich losów się nie skończy, on będzie ludzi zawsze pod inną postacią dotykał, i wówczas jest żywa wiara solidną pomocą, bo zaufanie do Mnie pozwala człowiekowi wszystko łatwiej znieść i z przekonaniem wyczekiwać pomocy.

Ze wszytkich stron docierać do was będą wiadomości o nieszczęściach i różnego rodzaju katastrofach i zawsze myślcie w takich przypadkach tylko o tym, że Ja chcę przez to spowodować przemianę ludzkich serc, że nic nie przychodzi na ludzi bez sensu i przyczyny, obojętnie co by to nie było. Często muszę stosować takie środki które nie zdarzają się z powodu człowieka, ponieważ jakiś człowiek zawiódł, gdyż nie mają one wskazywać na niedoskonałość lub grzeszność innych ludzi, a tylko i jedynie na Mnie Samego, za Którego przyczyną ludzie się w takich trudnych życiowych sytuacjach znaleźli ... Bo oni powinni do Mnie zawołać, a nie od ludzi pomocy oczekiwać, której oni im udzielić nie mogą. Dla ludzi istnieje tylko jeszcze jeden jedyny ratunek, że oni sami więź ze Mną stworzą , gdyż koniec nadejdzie nieodwołalnie, a te trudne czasy, które nadchodzący koniec poprzedzają mogą zostać jedynie przez ludzi przetrzymane, którzy wewnętrznie się ze Mną połączą i stale na Moją pomoc liczyć mogą. Ale ja was ludzi kocham  i chcę wam pomóc ... Ja posiadam tę moc i dlatego też mogę wam pomóc, lecz chciałbym tylko, abście wy sami Mnie o pomoc poprosili, abyście obrali drogę do Mnie prowadzącą, ażebyście mogli też zostć uratowani i nie musieli się ostatecznego końca obawiać ...Gdyż wiele siły będzie was to kosztować, aby uchronić się przed wszystkimi atakami Mojego przeciwnika .. a siłę tą powinniście stale ode Mnie przyjmować. Ale do tego należy wewnętrzna ze Mną więź, która wam też pewien dopływ energii gwarantuje, tak że wy zwycięsko ze wszystkich jego zaczepek wyjść możecie.

I im bliżej końca tym bardziej skazani będziecie na biedę i nieszczęścia, bo nie pozostje już wiele czasu i Moja widoczna ingerencja konieczną się staje, dzięki której wy możecie jeszcze zostać od najgorszego losu uratowani ... od uwięzienia w materii nowych dzieł stworzenia na nowej ziemi. Los ten jest tak okrutny, że wszystkie naziemskie cierpienia w stosunku do niego bardzo małe się wydają, jeśli potrfilibyście wymiar tego pierwszego losu sobie wyobrazić. Nie wolno wam się jednak ze strachu i obaw na waszą przemianę zdecydować, dlatego nie może wam być dan pełen wgląd w rozmiar tego losu, a jedynie można wam raz po raz o losie tym przypominać w co wy uwierzyć możecie lub nie ... Ale wy kiedyś będziecie Mi za to wdzięczni, gdy wam dzięki waszej wielkiej naziemskiej biedzie ten okrutny los zaoszczędzony zostanie ...

Czas zbliża się nieodwołalnie ku końcowi dla wszystkich ludzi na tej ziemi zamieszkujących, a to tłumczy także te ciężkie ciosy losu, które ludzi trafiają ... A ponieważ miłość pomiedzy ludźmi oziębła to i ich współczucie nie ma za dalekiego zasięgu ... Dopiero gdy ich samych cios losu trafi, dopiero wtedy mają bieda i ciosy losu działanie na nich, tak że się oni opamiętają i ich myśli duchowo ukierunkują, skierowując je do Tego, Który jest Panem nad życiem i śmiercią, w niebie i nad ziemią, z Którego woli powstały wszelkie stworzone dzieła, Któremu wszystko jest możliwe, do Którego wy ludzie tylko w pełni zaufania zawołać potrzebujecie, aby otrzymać pewną pomoc i przez nią także dowód istnienia Jego Samego, tak że wasza wiara stanie się żywą ... Wy sami ograniczyć możecie rozmiar waszych cierpień, jeśli tylko zechcielibyście do wiary powrócić, którą wy ludzie utraciliście, gdyż to jest powodem wzmożonej biedy ... że najniższy duchowy stan osiągnięty został, że ludzie nie praktykują ani wiry ani miłości i dlatego kroczą oni w zupełnej ciemności ... Ale oni muszą nauczyć się rozpoznawania Boga i Stworzyciela, oni muszą uwierzyć w Niego i Jego nieskończenie wielką miłość a wtedy będą oni mogli jej doświadczyć w każdej naziemskiej i duchowej potrzebie ...

Lecz nawet najcięższe ciosy losu nie zawsze będą mogły do tego doprowadzić że człowiek się zmieni, dlatego też oni sami ściągają na siebie ich zagładę, oni sami do tego się przyczyniają, że ziemia zostanie zniszczona i nowa powstać musi, bo ona powinna służyć duchowym istotom aby mogły się one duchowo w górę rozwijać. A to jej duchowe zadanie stało się niemożliwe, gdyż ludzie zawiedli i dlatego wszystko musi zostać od nowa nastawione, aby wszystko to co po za Bożym porządkiem jest .. na nowo znaleźć się mogło w zgodzie z Bożym prawem porządku  ... tak więc musi odbyć się na ziemi dzieło jej przeistoczenia zgodnie wiekuistym planem ...

Ale Moje z miłości czynione o was starania dotyczyć będą wszystkich ludzi aż do jej końca ... Ja jeszcze zastosuję wszystkie środki które obiecują powodzenie, aby zredukowć liczbę tych którzy musieli będą zostać uwięzieni w materii aby oni na nowo rozpocząć mogli ich rozwojową drogę z samego dołu ku górze, która związana jest wprawdzie ze strasznymi mękami, ale zabiera wszystko co upadłe duchowe, na czas pobytu na niej, z pod panowania Mego przeciwnika, gdyż w przeciwnym przypdku powrót do Mnie nigdy nie byłby możliwy ... Amen

poniedziałek, 12 kwietnia 2010, fdchry

Polecane wpisy

Komentarze
najlepszy-katolik
2010/04/21 09:33:36
Skoro żyjemy w okresie kary, nieszczęście za nieszczęsciem.
-
2010/04/29 10:10:22
A ja tam jako ateistka jestem mega szczęśliwym człowiekiem i nie uważam że nieszczęścia prowadzą gdzieś dalej niż zwiększenie własnej na nie odporności