Blog > Komentarze do wpisu
Tak naprawdę to jesteś czymś więcej jak tylko człowiekiem ....

Jak długo my jedynie na człowiecze ciało i na to co widzimy patrzeć będziemy, tak długo duch nasz w materi uwiązany będzie. Nasze dociekiwania prawdy prowadzić będą do błędnych wniosków, bo sztukamy jedynie w tym co dla nas widoczne. Ale prawdziwa i czysta życiowa prawda jest w materi ... pod materią ukryta. Człowiek robi często ten błąd że identyfikuje się ze swoją naziemską szatą (ciałem) i bierze otaczający nas mterialny świat jako jedyną realną rzeczywistość. Jest to wielką iluzją, gdyż jest to świat nieprawdziwy i doczesny, który powstał na wskutek transfomcji duchowej substancju w dół ... utwardzenia się jej na wskutek stałej zatwardziałości duchowych istot które niegdyś duchowo upadły. Prawdziwa ... wiekuista rzeczywistość, to świat duchowy, który się za kurtyną materii ukrywa.

Umierając opuszcza dusza (duchowa istota) jej materialną powłokę którą my w połączeniu z duszą człowiekiem nazywamy. Można by powiedzieć, że człowiek to uwięziona w materialnej powłoce dusza. Co ona więc tutaj robi, skoro nie jest materialnej natury. Ona uczy (powinna się uczyć) się tutaj życia w Miłości oraz służyć swoim współistotom, aby przygotować się na wiekuiste życie po śmierci jej ciala (naziemskiej powłoki) która jest jedynie jej ubraniem na czas naziemski.

Jej właściwym zadaniem, jej przeznaczeniem, jej jedynym życiowym celem, powinno być: przez rowijanie w sobie ofiarnej, a więc wolnej od egoizmu miłości, zbliżanie się krok po kroku do Boga, jej Stworzyciela oraz Zywiciela, aż do całkowitego zjednoczenia się z Nim. Miłość jest tutaj kluczowym aspektem, ona jest wszystkim do czego my dążyć powinniśmy, gdyż Sam Bóg jest właśnie Miłością, a więc aby móc się z nią zjednoczyć sami się nią stać musimy ... jak nam to niegdyś Jezus Chrystus Soim na ziemi życiem pokazał, nawołując nas do naśladownictwa "Ja jestem drogą, prawdą oaraz życiem" gdzie pod pojęciem życia rozumieć należy życie wiekuiste duszy, gdyż bardzo często ludzkie dusze znajdują się w stanie do śmierci podobnym, które Duch Boży jako jeszcze martwe określa. Miłość jest wodą życia, która je przebudzić potrafi, jeśli tylko człowiek tego zechce. Bardzo ważne jest również rozpoznanie oraz uznanie Jezusa Chrystusa jako zbawiciela wszystkich dusz oraz ludzi. Co oznaczać powinno przyjęcie Jego zbawiennej oferty, prośbę o zbawienie, gdyż każdy z nas ma wolną wolę której nawet Sam Duch Christi pominąć nie może zbawiając nasz bez naszej zgody. Bez uprzedniego zbawienia nie dotrze dusza do jej wiekuistej ojczyzny, gdyż sama jest na to za słaba, aby naprawić tak wielkie przewinienie jakim było "Odwrócenie się od Boga oraz Jego Miłości, co nasz upadek  jako duchowych istot spowodowało i czego następstwem było powstanie mterii jako pomostu wychwytującego upadłe duchowe istoty, oraz jako szkoły ducha, która ma nas przygotować na życie wieczne w naszej prawdziwej duchowej ojczyźnie. Kto więc swej życiwej prawdy szuka, ten powinien szukać jej u Boga (Ducha) a nie w materii czy też przeróżnych religiach z ich własnymi przykazaniami, dogmami i ceremoniami, oraz kultem świętych, które nas os prawdziwego od tego jedynego Boga oddciągają, gdyż polegają jedynie na spełnianiu rytualów oraz ich przykazań a nie na prawdziwym życiu w miłości do Boga oraz bliźniego swego. Nic im ich  masowo powtarzane modlitwy ust oraz zewnętrzne rytuały duchowo nie przynoszą. Bo Bogu chodzi o czyny z miłości, o modlitwy w cichym kąciku z głębi serca, z miłości płynące, Bóg nie patrzy na słowa czy też rytuały, On patry jedynie na to co się w naszym sercu dzieje, gdyż jedynie to co z serca płynie jest prawdziwe i potrafi znaleźć u Boga Jego z nas zadowolenie.

Taka jest prawdziwa życiowa prawda, czy ty w nią uwierzyć chcesz czy też nie, gdyż czysta prawda jest tylko jedna, a znaleźć możesz ją jedynie u jej źródła którym Sam Bóg jest ... i jedynie sercem, przenigdy rozumem, który tyle błędów i pomyłek religiom przyniósł, bo manipulowany był przez Lucyfera. Serca Lucyfer manipulować nie może, gdyż nie znosi on miłości i zbliżyć się do niej nie potrafi.

A więc zawsze i wszędzie czysta miłość powinna stać na pierwszym miejscu ....

niedziela, 27 lutego 2011, fdchry

Polecane wpisy