Blog > Komentarze do wpisu
Cuda, nadzwyczajne zjawiska ....

Nasz świat widział już bardzo wiele cudów i zjawisk różnego rodzaju. Jezus oraz Apostołowie czynili cuda w imieniu Bożej miłości, gdyż ich miłość łączyła ich z Samym Bogiem i dawała im dar uzdrawiania oraz czynienia cudów, które miały na celu przekonać ludzkość do siły miłości, do prawdziwości słów "Ewangelji  miłości" którą Jezus oraz Jego uczniowie ludzkości wygłaszali.

Dzisiaj także słyszy się o różnych cudach lub też nadzwyczajnych zjawisakach, jak krwawiące lub płaczące obrazy świętych, do których udają się nawet całe ludzkie pielgrzymki.

Jezus Chrystus widząc poczynania ludzkości pytał nas: "Gdzie szukasz i czego ty szukasz człowieku"  I zapytanie to miało bardzo głęboki sens, gdyż jeśli spojrzymy na to co ludzkość całego świata wyprawia, ile różnych wiar i kultów się obserwuje, to uważny i duchowo oświecony obserwator spostrzeże od razu pewną wspólną nieprawidłowość, że są to w przeważającym stopniu zewnętrzne, mechaniczne czynności i działalności, które nic, lub bardzo niewiele wspólnego mają z tym czego nas Jezus Chrystus w swej Ewangelji Miłości nauczał. Ale powróćmy jeszcze raz do zapytania Jezusa: "Gdzie szukasz" żeby wiedzieć gdzie szukać to trzeba uprzednio się poinformować gdzie się poszukiwany objekt znajduje. Kto szuka czystej prawdy, kontaktu z Bogiem lub Chrystusem, ten powinien sobie najpierw uzmysłowić że Bóg oraz Chrystus są istotami duchowymi, a nie materią, nie można ich więc szukać na tym świecie który jest królestwem szatana, nie można ich szukać w materialnych przedmiotach, a tylko i jedynie w nas samych w naszych duchowych sferach w pobliżu ludzkiego serca, tam gdzie się nam słowo Boże zawsze objawia, bo serce jest symbolem miłości a Bóg Sam miłością jest. Jezus Sam nam to powiedział że: "Królestwo Boże znajdziecie w waszym wnętrzu" ... wyraźna i jednoznaczna to wskazówka ... "W naszym wnętrzu szukać powinniśmy" do naszego wnętrza powinniśmy się udać nie do płaczących obrazków, nie do Figur czy też innych zewnętrzych poczynań, które z Bogiem nic wspólnego nie mają i które dla Boga so całkowicie bezwartościowe, gdyż dla Boga liczy się jedynie czysta, szczera z głębi serca płynąca miłość, oraz uczynki z niej (w niej) zrobione, bo miłość to alfa i omega, a bez miłości jest wszystko niczym. Kto w sobie czystą ofiarną miłość posiada ten nie będzie hołdował zewnątrznym tradycjom, nie będzie miał obych bogów przed jego jedynym Bogiem Ojcem. Drugie pytanie Jezusa: "Czego ty szukasz"  Szukasz prawdy to udaj się do jej czystego, przez człowieka oraz szatana nie skalanego źródła, a nim jest tylko i jedynie Sam Bóg, gdyż z Niego cała prawda się wywodzi. Aby jednak od Boga czystą prawdę otrzymać, zostać przez Niego pouczonym to musimy najpierw się ćwiczyć w ofiarnej miłości, bo bez miłości nigdy Boga nie usłyszymy, gdyż miłość (Bóg) może tylko tam przebywać, gdzie również miłość się znajduje.

Wszelkie zewnętrzne materialne cuda to dzieła Szatana, Lucyfera, gdyż ściągają one ludzką uwagę na zewnątrz na zewnętrzne objekty, przed którymi ludzkie usta wypowiadają litanie, zamiast prowadzić z Bogiem, w tym czasie, w swoim wnętrzu ciepłą rozmowę serca, jak dziecko z Ojcem, własnymi czułymi słowami które z kochającego serca płyną ... pamiętajcie "Bez czystej szczerej miłości jest wszystko nic, dla Boga się nie liczy, do Boga w ogóle nie dociera, ponieważ jedynie nasza miłość może Jego serce osiągnąć, bo miłość przyciąga miłość .... zawsze do miłości znajdzie. A im bliżej będzie końca tego świata, tym więcej cudów będzie nam Lucyfer prezentował, gdyż starał się on będzie przejąć panowanie nad ludzkością wypierając Boga, na co sami ludzie mu ich zachowaniem pozwolą wierząc, wpadając na jego cudeńka, gdyż brak jest jej silnej i żywej wewnętrznej wiary, oraz miłości, a więc daru rozpoznania prawdy od blefu.

A więc zaoszczędźcie sobie tego trudu oraz tak cennego czasu na puste poczynania, które z ludzkiej duchowej niewiedzy, z ciekwości, oraz z braku czystej wolnej od osobistych interesów miłości rezultują ....

czwartek, 10 marca 2011, fdchry

Polecane wpisy