Blog > Komentarze do wpisu
Kult świętych jest niezgodny z Bożą wolą ....

Dusze świętych (zmarłych) mogą być nam pomocne  w pracy nad naszą duszą ale nie należy z tego robić kultu swiętych istot, modlić się stale do nich i robić do ich obrazów pielgrzymki, bo to kulty pogańskie (modlić się do obrazków lub Ikon) na co ma to być dobre?
My powinniśmy żyć na ziemi w miłości do Boga i do naszych bliźnich, oraz stale pielęgnować nasz wewnętrzny z Bogiem stosunkek, a jeszcze przed odejściem z tąd powinniśmy się z Panem ... naszym wiekuistym Ojcem zjednoczyć .... stać się z Nim jednością, w czym nam ani św. Józef ani też Maria lub też inni święci pomóc nie mogą, jeśli my sami nie rozpalimy w sobie wielkiego ognia miłości ... Bóg mówi do nas wyraźnie że ogień ten my sami w nas rozpalić musimy przez myślenie, mówienie i czynienie dobrych uczynków które z głębokiej wewnętrznej potrzeby płynąć powinne, jeśli mają nam zostać u Boga  jako miłość zaliczone. Gdyż liczy się tylko miłość, gdyż ona jest kluczem do czystej przez człowieka nie skalanej prawdy, do oświecenia duszy, do zrozumienia prawdy, oraz do Bożego Serca, gdyż jedynie miłość może znaleźć dostęp do czystej miłości którą jest Bóg nasz Ojciec.
Bóg mówił też, że nie potrzebne nam są żadne pielgrzymki, bo wiele w tym zewnętrznych czynów i rytuałów. My powinniśmy udać się w zaciszne miejsce i tam w naszym wnętrzu z Panen tak jak z ukochanym Ojcem rozmawiać. Przez pielgrzymki, kościelne przykazania, obrazki i ceremonie chce nas kościół jedynie do siebie przywiązać, dla Boga się takie zewnętrzne poczynania absolutnie nie liczą i dusza nie ma z tego także żadnego pożytku, gydż Bogu rozchodzi się jedynie o czystą, ofiarną miłość, o pomoc bliźniemu gdy znajduje się w duchowej lub materialnej biedzie, oraz o pielęgnowanie wewnętrznego stosunku do Niego jako Ojca, reszta to zmarnowany czas oraz zmarnowana siła, gdyż nie ma ona nic wspólnego z ludzkim miłosierdziem.

Pan Jezus był Samym Bogiem, gdyż był On z Bogiem jednością, Pan Jezus zmarł za nas na krzyżyu, cierpiał niezmiernie za nas wszystkich aby zmazać nasze grzechy, Pan Jezus jest naszym Zbawicielem i do Niego wszyscy pójść powinni jeśli zbawieni zostać chcą, Maria była jak my człowiekiem, (naszą duchową siostrą) tylko że bardzo dobrym i czystym, jej misją było dać Chrystusowi ludzkie ciało, bo czyste może się jedynie z czystego narodzić i na tym się jej misja kończy, dlatego też w Bibli nic o Kulcie Maryjnym nie pisze, bo to jest kult Katolicki, a więc przez ludzi stworzony, nie przez Boga, przez Jego świętą wolę, a tylko i wyłącznie przez ludzką samowolę.  Kościół Ewangelicki który bliżej jest czystej prawdy bo Maryji nie świętuje, także i inne religie nie. Więc komu ma służyć kult Maryjny i wszystkicj świętych? .... jedynie przeciwnikowi Pana, bo ludzi, ich uwagę od Boga odciąga na innych .... "Obcych Bogów" . Jam jest Pan twój, Ja jestem drogą, prawdą oraz życiem" powiedział Jezus" i tej wypowiedzi nie powinniśmy (nie wolno nam jest) interpretować.
Przykazanie mówi też że nie powinniśmy my sobie robić żadnych obrazów, wizerunków Pana, chodzi tu o to żeby się we wnętrzu modlić a nie do obrazu (jedynie ustami) jak to wielu czyni, którzy czystej prawdy jeszcze nie poznali, a kościół to jeszcze wspiera, bo sam też jej nie zna, gdyż inaczej nie dopisał by do Bożych swoje ludzkie  (kościelne) przykazania, komu one tak naprawdę służyć mają? zastanówcie się na tym z całą powagą.
Papież Jan Paweł II był bardzo dobry i kochał Boga, ale wychował się w katolicyźmie i był też tylko człowiekiem który się mylić może, (uwielbiał maryję "Cały twó" "Totus Tus" co się właściwie do Boga odnosić powinno, gdyż nie można Maryji stawiać ponad Boga. Prawdziwym przykładem był dla nas i ciągle być powinien tylko i jedynie   Jezus Chrystus i my powinniśmy pójść w Jego ślady, a On się do nikogo po za Bogiem Ojcem nie modlił i my też tak czynić powinniśmy "Pójdźcie za Mną" .... A nie z ludzkimi dziełami które nas w błąd wprowadzają i tak właściwie na duchowe manowce sprowadzają, gdyż nie jest to droga do Boga prowadząca, to trzeba z całą powagą podkreślić.
Ja osobiście zwracam się zawsze i wszędzie jedynie do Boga w Panie Jezusie ... "Umiłowany Boże, mój Panie w Jezusie Chrystusie ...."  tak powinna zaczynać się nasza codzienna modlitwa, wszystko inne to dzieło przeciwnika Pana i tych którzy nie Panu a jemu służą, bo nie spełniają Bożej woli, chociarz się Jego sługami, nazywają ....
Nie dajcie się ślepym prowadzić, abyście z nimi nie wpadli w duchową przepaść ... wy sami musicie czystej prawdy szukać, a znaleźć ją możecie jedynie u Boga w waszym sercu, gdyż cała czysta prawda od Boga a nie od człowieka pochodzi. Proście Boga o doświadczenie Prawdy, i jeśli wasza prośba szczera i poważna będzie z waszego serca płynąca to wówczas Bóg was prowadzić zacznie i wy sami zrozumiecie ile błędów dotychczas sobie przyswoiliście, i czego Bóg tak naprawdę od nas oczekuje .... wymaga.
Bogusław :-)

sobota, 05 marca 2011, fdchry

Polecane wpisy