Blog > Komentarze do wpisu
Właściwe zrozumienie istoty Boga, bardzo ważne dla naszego życia ...

Wspóczesne słowo prorocze przeznaczone na czasy teraźniejsze

Bertha Dudde, Objawienie Nr. 5204 otrzymane 05.09.1951

Bóg jest Bogiem miłości .... a nie Bogiem gniewu ....

Bóg, Który was stworzył nie jest Bogiem gniewu tylko Bogiem miłości .... On chce wam dać a nie odebrać. A to co On wam chce dać, to błoga radość która wiecznie trwa. I jeśli On wam pozornie coś zabiera, to jest to coś bezwartościowego, co jedynie w waszych oczach czymś wartościowym się być, wydaje, ale w rzeczywistości jest to czymś co by was zepsuć mogło. Lecz wam się wydaje, że gniewny Bóg wydziera wam wasze dobra, którym wy na ziemi waszą miłość ofiarowujecie .... Wy Go nie znacie .... tego Boga miłości, Który jest Ojcem was wszystkich, i tak jak Ojciec w stosunku do swoich dzieci postępuje, Który wam z miłości do was cierpieć pozwala, ponieważ wie On, że wy dzięki temu uzyskać możecie najwyższe nieprzemijalne dobra, gdy On wam odbierze to, co wy na ziemi za wysoko sobie cenicie. Jego do was miłość jest nieskończenie wielka i łagodzi każdy gniew który mógłby w Nim z powodu niewłaściwego postępowania ludzi powstać, gdyby Jego miłość nie była znacznie większa. On nie karze, On tylko w Swojej mądrości rozpoznaje słabość Swoich dzieci i stara się im dopomóc, je znowu podnieść kiedy upadną. Nie jest to gniewem, kiedy On niszczy to co dzieciom przeszkadza w dotarciu do Ojca .... To Miłość, która usuwa wszystko z drogi i czyni wolną drogę do Niego prowadzącą.

Bóg gniewu nie jest istotą doskonałą, ponieważ tylko miłość ma prawo do doskonałości, i dlatego możecie odrzucić każdą naukę która stara się wam przedstawić Boga i waszego Ojca jako gniewną istotę, która bez litości zsyła na was sąd bo wy przewiniliście .... Bóg miłości ma nawet litość w stosunku do diabłów .... Dlatego też zstąpił On do piekieł, aby i im wskazać drogę która by ich z ciemności wyprowadziła .... On podaje Swoją rękę nawet tym którzy najniżej upadli i chce ich przyciągnąć do swojego ojcowskiego serca. Gdyż ludzkość wzbudza u Boga Miłości litość, On stara się ją uratować. A Bóg gniewu wszystko by znisczył, co nie jest w zgodzie z Jego wolą.

Lecz jednego Boża miłość wyłączyć nie potrafi, a mianowicie Jego sprawiedliwości .... On nie może prowadzić ku błogości tych, którzy pełni są grzechu, ale On ich nie potępia. On tak długo idzie za nimi ze Swoją miłością, aż oni ją odwzajemnią i dobrowolnie grzeszyć przestaną, a więc jest Jego miłość większa od tej na którą sobie ludzkość zasługuje; ona jest nieskończenie wielka i wy ludzie przenigdy nie będziecie w stanie jej rozmiaru pojąć .... dlatego też gniew w jej obliczu egzystować nie może. I dlatego też nie potrzebujecie się bać Boga, wy powinniście Go za całego serca  i z całych waszych sił kochać,  kochać Go powinniście i przez to mieć udział w Jego sile. Kochać Go powinniście, aby On mógł wam najwyższą błogość sprawiać, którą można znaleźć w zjednoczeniu z Tym, Który Sam tą wiekuistą miłością jest. On spogląda na was wszystkich oczami pełnymi miłości, On pełen miłości wyciąga Swoją rękę w waszym kierunku, On woła was wszystkich głosem wypełnionym miłością, On chciałby Swoje dzieci na zawsze z powrotem odzyskać, dzieci które niegdyś od Niego odeszły ....

Lecz zawsze z Miłości będzie On o was zabiegał, i nigdy się starał nie będzie coś w gniewie osiągnąć, co bez miłości nie do pomyślenia jest. I On was wszystkich do Siebie w górę dźwiga .... Jego miłość jest siłą która nie utraci swego działania. Lecz gniew by niszczył i zniszczył, czyniąc powrót do Boga niemożliwym .... Jeśli się jednak o gniewie Boga mówi, to trzeba przez to rozumieć jedynie Jego utwardzoną wolę ... uwięzianie w Jego dziełach stworzenia duchowego które od Niego odpadło, które w końcu jedynie umożliwić chce odnalezienie powrotnej do Niego drogi, i dlatego także i ten gniew jest jedynie aktem Jego miłości, aby to co Mu się jeszcze sprzeciwia kiedyś znowu odzyskać, aby się błogim stać mogło ....  Amen

Więcej objawień Pana znajdziesz pod: www.bertha-dudde.pl

środa, 02 marca 2011, fdchry

Polecane wpisy