Kategorie: Wszystkie | Refleksje na temat życia | Religia | Wiara
RSS
piątek, 21 marca 2008
Spełniło się ... czy dla Ciebie również? ...

"Spełniło się" to ostatnie słowa Jezusa Chrystusa przed jego śmiercią na krzyżu zbawienia. Słowa te były skierowane do Boga Ojca, ale również i do ludzkości i dusz znajdujących się w zaświatach,  dla których zbawienia  poświęcił On swoje życie.


Spełniło się to oferta Jezusa skierowana do Boga ... "ja Jezus,  jestem gotów z miłości do Ciebie Ojcze i do moich upadłych braci i sióstr poświęcić życie Moje, aby mogli oni zostać zbawieni z grzechu upadku, oraz grzechu pierworodnego, aby sprawiedliwości Bożej stało się zadość, aby bramy niebiańskie mogły stanąć otworen dla wszystkich tych, którzy z miłości do Boga, powrócić chcą do nieba .

Wielka miłość którą Jezus w sobie posiadał, pozwoliła Mu oprzeć się wszelkim naziemskim pokusom, pozwoliła Mu przetrwać i znieść tak wielkie cierpienia i zaakzeptować Swoją śmierć na krzyżu, dla zbawienia wszystkich upadłych istot znajdujących na ziemi i w zaświatach. Swoimi cierpieniami i Swoją śmiercią wykupił nas Jezus z rąk Lucyfera (Szatana) który trzymał nas w kajdanach ciemnoości, jednocześnie odpokutował Jezus za nas wielki grzech spowodowany upadkiem z nieba (Bunt aniołów pod przewodnictwem Lucyfera) oraz grzechem pierworodnym (Adam i Eva, w obu przypadkach dzieci boże działały egoistycznie wbrew Bożej woli i Jego wiekuistemu Prawu. Tak duże przewinienie dwukrotnie popełnione wymagało wielkiego zadośćuczynienia jako dowodu wielkiej miłości i wierności w stosunku do Boga, których ludzkości żyjącej w ciemnościach wówczas brakowało.

Spełniło się odznacza że: nasza dotychczas bardzo słaba wola otrzymała od Jezusa wzmocnienie, grzechy zostały nam przez Boga dzieki Chrystusa ofierze odpuszczone, tory niebiańskie które po przepędzeniu z nieba zbuntowanych aniołów (to w większości my ludzie)  zostały zamknięte znowu stoją dla nas otworen. Czy zdajemy sobie sprawę z wielkości tego zadrzenia, z wielkości tej ofiary?  Zostało nam zaoferowane nowe życie, nowa szansa na powrót do naszej prawdziwej ojczyzny. Spełniło się oznacza dla nas: powrót do nieba jest możliwy i nic nie stoi nam już na drodze po za nami samymi.

"Oferta Zbawiciela " Jezusa Chrystusa dotyczy każdego z nas, każdy z nas może ją przyjąć i zostać zbawiony, lub też odrzucić i "żyć" dalej tak jak dotychczas, gdyż Bóg dał każdemu z nas wolną wolę którą zawsze i wszędzie i w każdym przypadku absolutnie respektuje. Co to dla nas oznacza?  to znaczy, że nikt na ziemi i w zaświatach nie został zbawiony automatycznie (jak to pewne religijne instytucje błędnie propagują) bez jego wiedzy, bez jego prośby o zbawienie, jedynie jego wola ku temu otrzymała dodatkową siłę.

Warunkiem Zbawienia jest unzanie Jezusa Chrystusa jako zbawiciela, żal za popełnione dwa wielkie przewinienia, oraz nasze obecne ludzkie grzechy, prośba o zbawienie i prowadzenie, życie w wolnej od Ego miłości, zgodne z wolą Bożą  (Przykazania Boże, Kazanie na górze Jezusa Chrystusa). Kto spełni te warunki może być pewien zbawienia i tego że po śmierci zostanie przyjęty do jego wiekuistej niebiańskiej oczyzny światłości.